Projekty realizowane ze środków publicznych

Fundacja realizuje różnorodne działania ze środków własnych, prywatnych oraz publicznych. Do działań zrealizowanych dzięki wsparciu środkami publicznymi należą:

rok 2021

1. Dotacja wspomagająca rozwój gospodarczy mająca na celu zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska  - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi (7500 zł)

Podsumowanie z realizacji zadania: na stronie Rowerowa Łódź, na stronie Urzędu Miasta Łodzi


rok 2020

1. Fenomenalne podwórko - finansowanie: "Miejski Program Mikrograntów 2019", zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ze środków Budżetu Miasta Łodzi oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020." (5000 zł) 

Podsumowanie z realizacji zadania na stronie OPUS


rok 2018:

1. Rowerowe Wycieczki  po Łodzi cz.5, realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu.

Podsumowanie wycieczki "Łódź jest kobietą"

Podsumowanie wycieczki "Łódź niepodległa"


rok 2016:

1. Europejski  Tydzień  Zrównoważonego  Transportu  2016  (zadanie  realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)
Prowadzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja wydarzenia skierowanego do pieszych uczestników ruchu

2. Rowerowe Wycieczki  po Łodzi cz.5 -  finansowanie: Urząd Miasta Łodzi w ramach umowy z operatorem konkursu (5760,10 zł)

Podsumowanie projektu


rok 2015:

1. Rowerowe wycieczki po Łodzi z przewodnikiem cz. 4 - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi w ramach umowy z operatorem konkursu: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio (6476 zł)

2. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2015 skierowanych do mieszkańców Łodzi - umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi


rok 2014:

1. Łódź - zwiedzaj na okrągło  - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi (5.600 zł)

2. Bezpieczne miasto - inna droga - finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (285.000 zł.)

"Bezpieczne miasto - inna droga" to projekt, który zwiększy wpływ mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej. W 2014 i 2015 roku przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców Łodzi i kluczowych partnerów (radni osiedlowi i miejscy, media, spółdzielnie mieszkaniowe) w zakresie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań w BRD oraz sposobów wpływania na politykę miejską BRD.

Witryna projektu

3. Biblioskan - kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych - finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (223.590 zł)

Projekt ma na celu monitoring łódzkich bibliotek publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im zadań publicznych (gł. obsługi użytkowników i udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej). Monitoring będzie obejmował kontrolę najważniejszych aspektów funkcjonowania sieci bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw czytelników i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Działania pozwolą na szeroką analizę i ocenę obecnej sytuacji. W oparciu o wyciągnięte wnioski stworzone zostaną rekomendacje będące podstawą do usprawnienia działań sieci bibliotek publicznych w Łodzi.

Więcej o projekcie

4. Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizacja przedsięwzięć w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2014 skierowanych do mieszkańców Łodzi - umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi (45.750 zł)


rok 2013:

1. Rowerowe wycieczki z przewodnikiem - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Seria 4 wycieczek z przewodnikiem po Łodzi (na rowerach). W wycieczkach - szlakiem Łodzi filmowej (15 września), wielokulturowej (6 października), murali (13 października) i Tuwima (20 października) wzięło udział prawie 1000 osób. Trasy zwiedzania zostały opisane w drukowanej publikacji (dostępna także on-line)

2. Budżet Obywatelski - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi (195.980 zł)

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej i promocyjnej dotyczącej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Łodzi. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie


rok 2012:

1. Rowerowe wycieczki z przewodnikiem - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Seria 4 wycieczek z przewodnikiem po Łodzi (na rowerach). W wycieczkach - szlakiem Łodzi fabrykanckiej (9 września), zielonej (7 października), kreatywnej (21 października) i walczącej o niepodległość (11 listopada) wzięło udział ponad 1200 osób. Trasy zwiedzania zostały opisane w drukowanej publikacji.


rok 2011:

1. "Urodziny Łodzi" - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

W ramach zadania zakupiono i rozdano uczestnikom Masy Krytycznej 500 ręcznie malowanych dzwonków z historycznym herbem Łodzi. Uczestnicy odegrali na dzwonkach "Prząśniczkę".

2. Przewodnik: "Łódź Love Bike" - finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Opracowanie przewodnika dla osób chcących zacząć korzystać z roweru jako środka transportu. Relacja w Dzienniku Łódzkim