Strona główna

To jest Biuletyn Informacji Publicznej Fundacji Normalne Miasto - Fenomen.

BIP prowadzony jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. Można znaleźć w nim wszystkie podstawowe dane na temat fundacji oraz jej działalności.